Det nye Norge og det nye " vi "

I Norge ble nettopp en etnisk norsk dame ilagt 10 000 kroner i bot for å kalle en sort mann " jævla neger ". Jeg ble kalt " Nazifrisøren på Bryne " ( det er ingen tvil om hvem dette stempelet var myntet på ) og det er satt av 2 - 3 dager i Stavanger Tingrett for å belyse om jeg har krav på oppreisning. De som sa dette, gjorde det i en revy og de tjente gode penger på å mobbe meg offentlig i tillegg. Jeg risikerer å måtte betale flere hundre tusen kroner om jeg taper denne rettsaken. Rettsstaten Norge er ikke for alle, så her er det bare å krysse fingrene. Det er så viktig å få belyst rasismen fra sine egne at jeg er villig til  å satse alle mine sparepenger og vel så det, på å kjempe for rettferdighet for meg selv og andre som vil komme til å oppleve lignende i fremtiden. Rettsaken starter 19. Desember 2017. Jeg har foreslått forlik, for jeg er et menneske med empati og jeg vet at flere av disse jeg har stevnet er kreftsyke. Jeg tror at for oss alle sammen blir dette en kjempe stor personlig belastning å gå gjennom, men forlik ble avvist av motparten. Da er det bare å brette opp ermene, og kjøre på for rettferdighet. Vi kan ikke ha en lov som sier det er greit å hetse de med meninger som ikke passer inn inn i det politisk korrekte Norge, mens de som tilhører " riktig " side skal gå fri.

Men 2 - 3 dager i retten ! Jeg fikk sjokk rett og slett. Alt dette på grunn av ei dame med hijab som stod 5 sekunder utenfor salongen min og ble nektet service på grunn av hennes totalitære symbol som for meg er det samme som IS flagg. I tillegg var dette en helt klar provokasjon som jeg har sterke beviser på, også gode vitner å vise til.  Jeg fikk ikke anke til Høyesterett og ble til slutt dømt til å betale 7000 ,-  i bot, men slapp riktignok saksomkostninger på grunn av mulig provokasjon som det stod, i dommen. Nå har jeg også fått og betalt en bot på over 11 000 kroner av Lagmannsretten for saksomkostninger i denne " nye saken "....foreløpig....Skulle tro jeg var en av Norges farligste forbrytere.....Dette er blitt det nye Norge og det nye " vi ".

 

Min første facebook video ble en suksess !

Nå går det så det suser her :-) 

Første innlegg live på facebook er til nå vist over 45 000 ganger! Det gir meg mot til å lage flere videoklipp :-)

Neste fredag, altså 30.6. kommer en favebookvideo av ei dame fra Irak som ble " eksmuslim " for 2 år siden. Hun blir utsatt for rasisme i Norge av sine egne opprinnelige landsmenn og kvinner og såkalte rett troende muhammedanere.  Hun tok kontakt med meg etter videosnutten min og sa at hun opplevde mye av det samme som meg, nettopp mobbing av sine egne. 

Hun har mye å fortelle av egenopplevde hendelser, og jeg kommer til å lage et intervju av henne. Hun er litt engstelig for å stå frem med navn, og må mye mulig  dekke seg litt til i intervjuet for å beskytte seg selv og sitt barn som har etnisk norsk far. Mennesker som lever nært miljøer som har sharialover og Koranen som sin  " leve fasit " sitter på veldig mye viten, som vi etnisk norske muhammedanerfientlige ikke har naturlig innblikk i. Jeg setter stor pris på kontakt med mennesker som denne kvinnen som tok kontakt med meg. Det som gjorde meg ekstra glad, var da hun sa til meg at mennesker som deg og meg som elsker mennesker, ofte blir hetset som dårlige mennesker. Vi blir ofte missforstått og rett og slett trakassert og mobbet. Det at hun visste at jeg elsker mennesker uten å ha møtt meg, men har gjort seg opp den meningen om meg etter å ha fulgt meg i sosiale medier, sier meg at jeg er i ferd med å lykkes som nettopp menneske. 

Jeg mener at alle mennesker har rett på frihet og trygghet. Vi har alle mye å lære av hverandre om vi bare slipper andre innpå oss, hele livet er en læringsprosess. Noen ganger gjør vi alle feil, men om vi lærer av våre feil er vi sterkere til å mestre livets utfordringer på sikt, og vi har alle noe å lære av hverandre.

Ingen mennesker kan tvinges til å godta mennesker som vil skade deg eller dine nærmeste.  De som lever etter Koranen og sharialover kan ikke skjule seg bak en totalitær drapsideologi og gå fri med det. Mordere ønsker vi ikke å ha i samfunnet vårt enten de er kristne, muslimer, jøder, ateister, agnostikere eller andre. Vi må stå sammen alle gule, blå, sorte ,hvite eller rosa mennesker mot totalitære ideologier som har som mål å opprette sin egen stat og utrydde alle som ikke følger disse lovene som går over landets egne lover. I 1940 - 45 hadde vi nazismen, og den ble heldigvis bekjempet som den tydelige ideologien den var. Muhammedanismen er en totalitær ideologi forkledd som religion, og er derfor enda farligere og mye vanskeligere å bekjempe. Men vi kan ikke gi opp fordi etterkommerne våre fortjener at vi står opp for deres fremtid, så lenge vi har plassert dem her på jorden. Vi kan ikke se på at fremtidsutsiktene til våre håpefulle blir lagt i grus på grunn av en feig foreldregenerasjon. 

Norge brenner...

Biler brenner i Norge. Biler har brunne lenge i Sverige. I Sverige er det blitt den nye normalen at biler brenner og politi, ambulanser og brannbiler blir angrepet av ville menn. Det finnes steder i Sverige hvor disse ikke lenger tørr å ferdes pga. voldelige angrep helt umotivert.  Det er nok å være en tilsynelatende autoritet, så blir du angrepet, for der er det sharialover som har overtatt makten, og som gjelder. Da nytter det ikke for den tidligere overmakten å prøve å oppnå noen som helst respekt der i gården lenger. Sharialover går over landets egne lover.....om jeg tuller nå ? !  Ja det trodde du nok .... Sannheten er at vi er i ferd med å miste totalt kontrollen over eget land, også her i Norge. Bilbranner som nesten ikke nevnes i media en gang, er beviset på at dette har eskalert også i Norge. Myndighetene frykter vel det uunngåelige opprøret som garantert vil komme, derfor litt hysj hysj i kulissene her....  Opprøret kommer når mange nok blir sinte nok. De få av oss som allerede har satt foten ned mot IS flagg i gatene, sagt høyt at denne totaliære ideologien ønsker vi ikke å ta i med ildtang engang... De av oss er blitt kriminelle straffedømte. Det er til å leve med, så lenge en vet en står opp for seg selv, er ærlig med seg selv, og ikke minst kjemper for fremtiden til våre etterkommere. Jeg er en stolt straffedømt kriminell, og hadde handlet akkurat likt igjen. Det er MIN menneskerett å ta avstand fra totaliære ideologier og dens symboler. Hva når folk gjør mer alvorlige ting enn å ta avstand  fra dette synlige beviset på at de tror de er mer ærbare og bedre mennesker enn oss ? Hva når folk tyr til vold og kanskje det som verre er ? Har dere da tid og resurser til å lage kriminelle utav dem som står opp og sier sannheten ?! Politikere som egentlig er der for å lage samfunnet tryggest mulig for alle, er nå i ferd med å rasere samfunnet for alle, med løgner og usannheter som på sikt vil føre til borgerkrig. Nå er det som sagt mest enveiskjøring, men vent til de veloppdragne/ hjernevaskede vikingene våkner og ser hva både myndigheter og en totalitær politisk drapsideologi har gjort med samfunnet vårt. Da er jeg redd det blir skikkelig farlig å ferdes ute for de fleste av oss. Jeg sier lykke til. Jeg er allerede en kriminell straffedømt og stolt av det ! Jeg sa klart i fra til dere alle. Nå kan dere se hva dere har i vente......

Hvorfor Kaller de fleste arabere seg for muslimer, selv om de ikke leser Koranen, om de likevel tror på Allah = Gud ?

science versus religion concept compass
 Nesten alle Koran-kritiske nettsider bygger på hypotesen at Allah er en avgud fordi eieren har en skjult agenda der hovedpoenget er å fronte troen på gammeltestamentlig jødedom, og da passer det bra for dem å hevde at muhammedanere er avgudsdyrkere mens de selv følger den rette guden. Derfor er de enig med muhammedanere i bruken av ordet Islam og ikke muhammedanisme. Ifølge antropolog Gregory Starret viste en undersøkelse av Council for American Islamic Relations at så mange som 10% av amerikanere tror muhammedanere tilber en månegud. Månegudhypotesen ble kjent på 90 tallet og ble spredd av evangeliske kristne miljøer som helt åpenbart ikke visste at Allah også brukes av kristne i arabiske land og arabisk bibel. Før Muhammeds tid ble Allah oppfattet som den høyeste guden av flere guder. Professor Carleton S. Coon i boken Southern Arabia fra 1944 skriver på side 399 at "The god Il or Ilah was originally a phase of the Moon God, but early in Arabian history the name became a general term for god, and it was this name that the Hebrews used prominently in their personal names, such as Emanu-el, Israel, etc.". Robert Morey som er den som vanligvis brukes for å støtte månegudteorien, forfalsket Coon sin tekst og hevdet at Coon skrev "The Moon-god was called al-ilah". Selv om enkelte skulle ha omtalt måneguden som Allah, eksisterer ikke denne forestillingen i Muhammeds lære. Det er faktisk skrevet i Koranen 41:37 at en kun skal tilbe Allah og ikke sol eller måneguder. Månesymbolet muhammedanere bruker i dag ble tatt i bruk i middelalderen lenge etter Muhammeds tid og betyr ikke at de tilber månen like lite som lysestaken til jødene betyr at de tilber en lysestakegud. Å omdefinere ordet Allah til en avgud enkelte trodde på før Muhammeds tid, for deretter anklage noen for å tilbe denne avguden, er en klassisk stråmann der en tillegger andre meninger de ikke har. Det blir som å feilaktig omdefinere ordet liberalisme til rasisme og så på dette grunnlag anklage alle som kaller seg liberalister for å være rasister! Månegudhypotesen er fordekt rasisme mot arabere siden samtlige arabiske kristne bruker ordet Allah om Gud, og de som bruker denne hypotesen ofte vil diskriminere de som tror på Allah. Dette forklarer perfekt hvorfor nettopp kristensionister er de fremste til å spre denne ideen da de vil støtte det jødiske bibelske folk, og arabere anses som en fienderase. Antall tilhengere av denne ideen ville sunket dramatisk dersom de ble kjent med disse fakta. Å omdefinere ordet Islam til å bety "Muhammeds lære" er også basert på rasisme selv om en ikke bruker månegudhypotesen, fordi dette vil medføre akkurat samme trakassering av arabere bare fordi de sier de ønsker å underkaste seg Guds vilje noe ordet Islam faktisk betyr. Dette er årsaken til at nesten alle arabere kaller seg muslimer, uansett om de bryr seg om Koranen eller ikke. Selv om veldig få tror på månegudhypotesen utenfor spesiell kristne miljøer, blir det store flertall hjernevasket til å bruke ordet Islam som de da vil tro betyr Muhammeds lære. Ved å fokusere primært på gudstro og ikke ideologi i sin kritikk, støtter alle som bruker ordet Islam om muhammedanismen også opp under den falske ide om at religiøse ideologier primært skal betraktes som religioner (gudstro) og ikke ideologier som er politiske. Dermed dekker de samtidig over at jødedom også er en ideologi og dette gir kristensionister og jøder ekstra bonus på kjøpet med å akseptere muhammedaneres påstand om at Islams sanne lære er Koranen. De Koran-kritiske nettsider som bruker ordet Islam om muhammedanismen er av overnevnte årsaker mye farligere for vestens frihet enn muhammedanere. Det er en ting som er verre enn å støtte ondskap og det er å kjempe imot den med feil argumenter. Metoden å angripe hvilken gud en tror på med å kalle ideologien for Islam, er like idiotisk som å prøve å stoppe muhammedansk innvandring med å hevde at alle ikke-hvite bør drepes. Bruken av ordet Islam er basert på rasisme mot arabere.Nesten alle Koran-kritiske nettsider bygger på hypotesen at Allah er en avgud fordi eieren har en skjult agenda der hovedpoenget er å fronte troen på gammeltestamentlig jødedom, og da passer det bra for dem å hevde at muhammedanere er avgudsdyrkere mens de selv følger den rette guden. Derfor er de enig med muhammedanere i bruken av ordet Islam og ikke muhammedanisme. Ifølge antropolog Gregory Starret viste en undersøkelse av Council for American Islamic Relations at så mange som 10% av amerikanere tror muhammedanere tilber en månegud. Månegudhypotesen ble kjent på 90 tallet og ble spredd av evangeliske kristne miljøer som helt åpenbart ikke visste at Allah også brukes av kristne i arabiske land og arabisk bibel. Før Muhammeds tid ble Allah oppfattet som den høyeste guden av flere guder. Professor Carleton S. Coon i boken Southern Arabia fra 1944 skriver på side 399 at "The god Il or Ilah was originally a phase of the Moon God, but early in Arabian history the name became a general term for god, and it was this name that the Hebrews used prominently in their personal names, such as Emanu-el, Israel, etc.". Robert Morey som er den som vanligvis brukes for å støtte månegudteorien, forfalsket Coon sin tekst og hevdet at Coon skrev "The Moon-god was called al-ilah". Selv om enkelte skulle ha omtalt måneguden som Allah, eksisterer ikke denne forestillingen i Muhammeds lære. Det er faktisk skrevet i Koranen 41:37 at en kun skal tilbe Allah og ikke sol eller måneguder. Månesymbolet muhammedanere bruker i dag ble tatt i bruk i middelalderen lenge etter Muhammeds tid og betyr ikke at de tilber månen like lite som lysestaken til jødene betyr at de tilber en lysestakegud. Å omdefinere ordet Allah til en avgud enkelte trodde på før Muhammeds tid, for deretter anklage noen for å tilbe denne avguden, er en klassisk stråmann der en tillegger andre meninger de ikke har. Det blir som å feilaktig omdefinere ordet liberalisme til rasisme og så på dette grunnlag anklage alle som kaller seg liberalister for å være rasister! Månegudhypotesen er fordekt rasisme mot arabere siden samtlige arabiske kristne bruker ordet Allah om Gud, og de som bruker denne hypotesen ofte vil diskriminere de som tror på Allah. Dette forklarer perfekt hvorfor nettopp kristensionister er de fremste til å spre denne ideen da de vil støtte det jødiske bibelske folk, og arabere anses som en fienderase. Antall tilhengere av denne ideen ville sunket dramatisk dersom de ble kjent med disse fakta. Å omdefinere ordet Islam til å bety "Muhammeds lære" er også basert på rasisme selv om en ikke bruker månegudhypotesen, fordi dette vil medføre akkurat samme trakassering av arabere bare fordi de sier de ønsker å underkaste seg Guds vilje noe ordet Islam faktisk betyr. Dette er årsaken til at nesten alle arabere kaller seg muslimer, uansett om de bryr seg om Koranen eller ikke. Selv om veldig få tror på månegudhypotesen utenfor spesiell kristne miljøer, blir det store flertall hjernevasket til å bruke ordet Islam som de da vil tro betyr Muhammeds lære. Ved å fokusere primært på gudstro og ikke ideologi i sin kritikk, støtter alle som bruker ordet Islam om muhammedanismen også opp under den falske ide om at religiøse ideologier primært skal betraktes som religioner (gudstro) og ikke ideologier som er politiske. Dermed dekker de samtidig over at jødedom også er en ideologi og dette gir kristensionister og jøder ekstra bonus på kjøpet med å akseptere muhammedaneres påstand om at Islams sanne lære er Koranen. De Koran-kritiske nettsider som bruker ordet Islam om muhammedanismen er av overnevnte årsaker mye farligere for vestens frihet enn muhammedanere. Det er en ting som er verre enn å støtte ondskap og det er å kjempe imot den med feil argumenter. Metoden å angripe hvilken gud en tror på med å kalle ideologien for Islam, er like idiotisk som å prøve å stoppe muhammedansk innvandring med å hevde at alle ikke-hvite bør drepes. Bruken av ordet Islam er basert på rasisme mot arabere.

Hevnen er søt...

Da har det skjedd igjen. Det som jeg egentlig har ventet på lenge....Motstandere tar saken i egne hender og tar igjen med samme mynt. I London har en varebil kjørt ned mennesker som kom fra Moskee besøk. Foreløpig en drept og flere skadet skriver VG.....Terror begått av ikkemuslimer er tross alt mye mer alvorlig enn terror begått av muhammedanere/ islamister virker det som. Hvorfor ? Ikkemuslimer har ikke en bok som sier drep de vantro. Om jeg tuller nå ? Selvsagt ikke. Ca. 60 % av det som står i Koranen handler om å bekjempe/ drepe de vantro, så de som dreper er faktisk det som omtales som  " gode muslimer " etter Koranen . Gode muslimer er ikke hva vi ikkemuslimer omtaler gode mennesker som. Det er faktisk det helt motsatte. Disse som bedriver terror vil jo vi ikkemuslimer omtale som ondskapsfulle mennesker.  Forskjellen på muslimer og ikkemuslimer er at vi såkalte vantro ikkemuslimer som oftest tar STERK avstand fra all form for terror, også terror begått av egne landsmenn / kvinner. Vi ser ikke forskjell på ondskap, for ondskap er ondskap. Drap er drap og lemlestelse er lemlestelse, samme hvem som begår det, og samme hvem det går ut over. Vi  ønsker ikke et voldelig og urettferdig samfunn. Vi ønsker et fritt og rettferdig samfunn for alle. Det som er så merkelig er at selv våre egne synes det er mer alvorlig når nettopp våre egne begår terror. Jeg har ingen problemer med å forstå at foreldre som får egne barn drept i terror ønsker hevn, og er villige til å drepe sine fiender i sinne og frustrasjon. Det er det samme hvem som opplever dette. Vi har en innebygget Løvemor i oss alle sammen om våre barn blir truet, skadet eller drept av onde krefter. Det farlige er når flere og flere får kjenne dette på kroppen...Dette å oppleve at det går ut over sine egne...Så lenge myndighetene nærmest blir våre fiender er det virkelig fare på ferde.  Så lenge vi føler at vi ikke blir hørt og tatt vare på av de som er valgt inn i Regjeringen  for å nettopp ta vare på oss, og verne om fremtiden til våre etterkommere er det vel ikke så mye annet vi kan gjøre enn å ta saken i egne hender tenker nok mange. Jo mer terror begått av muhammedanere/ islamister jo flere av våre egne vil i fremtiden ta saken i egne hender er jeg stygt redd for.  Jeg støtter ikke vold og drap samme hvem som utfører det, men jeg forstår veldig godt at flere og flere får nok, så mer enn nok. Vi lever i en rett og slett livsfarlig verden for alle. Vi er inne i en krig ingen før har sett maken til, og dette er bare en bitteliten start er jeg redd. De som har myndighet til å stanse denne galskapen, har ikke kunnskap nok eller vilje til å stanse den.  Hege Storhaug med sin " Islam den 11. Landeplage " burde våre obligatorisk for absolutt alle politikere som vil inn på Stortinget. Mange politikere har hatt muligheten med gratis bok, men takket nei. Hva er de redde for ? Sannheten ? Sannheten slår alltid gjennom til slutt uansett, så om feige politikere nekter å ta innover seg sannheten, så kan de faktisk ikke flykte fra den. Sannheten kommer ALLTID for en dag, før eller senere. En dag er det for sent å snu ! Handling NÅ !

Nå er det høysesong for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Nå er det høysesong for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Mange mer eller mindre norske barn blir sendt ut av landet til sine opprinnelige hjemland for å få snudd opp ned på livene sine for all fremtid. Barna skal bli " rene " og gifteklare. I mange kulturer er ikke barnet rent nok uten å ha gjennomgått en kjønnslemlestelse, og dette gjelder både for jenter og gutter. Dette gjelder både for muslimer, jøder og enkelte kristne. Kan vi virkelig sitte stille og overse dette barbariet som skjer rett foran øynene våre?
Jeg har facebookvenner som er ekstra deprimerte nå på denne årstiden, for de vet hva som skal skje med tusenvis av barn i sommer, for de har nemlig opplevd mye av dette selv. 
Hvorfor kan ikke myndighetene begynne å høre på mennesker som snakker av erfaring ? Hvorfor kan ikke eksperter på disse problemene her bli hørt og ta den ledende styringen over hva som må gjøres for å stoppe dette barbariet? Ex- Muslims of Norway skal ha en debatt om omskjæring ( kjønnslemlestelse ) av gutter i kveld i Oslo. Skulle ønske jeg kunne våre der og hørt på dem, for de er mine absolutte helter. Mulig DU har anledning til å gå? Hvis ikke dette er barnemishandling, hva er da barnemishandling ?!

Torsdag 15.JUNI 2017

Rituell omskjæring av gutter ? et brudd på barns menneskerettigheter!
I dag kl. 18:00 · Litteraturhuset · Oslo
Cemal Knudsen Yucel har invitert deg.

Ex-Muslims of Norway har lagt til en ny video.

 

Islamismen vil erobre Europa - Walid Al-Kubaisi til Hanne Herland Rapporten

http://www.hannenabintuherland.com

Merete Hodne

Liten på jord, men stor i ord ;-) 

Det er da litt godt å vite at jeg har satt såpass spor etter meg at journalister ringer og spør om det er noe nytt å skrive om med jevne mellomrom Tross alt har journalistene skrevet akkurat det jeg har ønsket de skulle skrive mer enn en gang, ikke bare løgn og fake news, selv om det nok bare er ca. 10 prosent som stemmer helt da  Hvem andre har fått på trykk hijab = IS flagg og muhammedanisme er en totalitær ideologi forkledd som religion?

Men jeg må likevel si at jeg gruer meg til det braker løs igjen.... Løver liker å være i vinden en smule, det skal jeg ærlig innrømme. Men det er jammen forskjell på frisk bris og tornado også da  Tommy i nettavisen har en evne til å lure meg trill rundt for han er så hyggelig og humørfylt  Svetta verre enn enn junkie sist gang han sendte meg intervjuet som skulle i trykken Tror det endte rimelig bra til slutt da  Jeg skulle ønske jeg kunne jobbet som journalist selv jeg... Spennende yrke må jeg si, og jeg skriver mye bedre enn jeg snakker  En politisk ukorrekt journalist med mye livserfaring etter hvert, en rebell på nippen til en  " wild one " ;-)  Det hadde vel vært noe det ?  Hint hint  Jeg kan skrive blogger det glitrer litt humor over også da, ikke sant ?  😎

Frustrert....Jeg er frustrert veldig ofte for tiden....

Jeg er frustrert fordi så mange missforstår meg....... mer eller mindre med vilje. Jeg er frustrert fordi jeg er livredd for fremtiden til våre etterkommere.

Jeg er frustrert fordi jeg ser så mange IS flagg ( hijaber ) i gatene. Jeg er frustrert fordi det skjer terror i alle krinker og kroker snart. Jeg er frustrert fordi jeg er så fullt klar over at ikke alle utlendinger eller muslimer er tilhengere av Koranen og sharialover, men at mange likevel blir tatt under den kammen..... Jeg er frustrert når jeg ser en ikke etnisk norsk person som ser på meg og prøver å smile forsiktig til meg, men ikke helt vet om han skal tørre, for det går jo så mye rykter om meg. Noen tror jeg hater alle utlendinger, noen tror jeg hater alle muslimer. Noen har hørt at jeg har mange utenlandske bekjente og venner, men media har jo skrevet så mye fryktelig, så hva er sant liksom ?.....

Jeg er frustrert fordi jeg vet at vi alle sammen kommer til å få det verre i fremtiden. Alle vi frihetselskende mennesker enten vi er født her i landet....født i muslimske land....og har flyktet til Norge for å oppnå frihet og likeverd.....eller om en er en fortsatt intetanende hjernevasket venstrevridd tulling enda....som fortsatt ikke har forstått hva som skjer med landet vårt...... på grunn av opplæringen som sitter fast i dem fra både barnehage, skole og det politisk korrekte samfunnet de omgir seg med....Enn så lenge lever de i mer eller mindre uvitenhet, men er DET mulig lenger da ?!

Det er likevel et bittelite håp i hengende snøre...

ENDELIG tørr flere og flere å snakke om at vi kjemper mot en totalitær ideologi forkledd som religion. Vi har med en totalitær drapsideologi å gjøre, IKKE en religion. 

Den dagen ALLE tørr å kalle en spade for en spade og ta det onde med roten, nemlig fjerne Koranen og moskeer fra fra samfunnet vårt....DA er ondskapen mulig å overvinnes. Før det skjer.... er det som å fjerne nåla i høystakken om en fengsler en  " enslig " terrorist eller to. Vi må rykke djevelskapen opp med roten, ellers vil røttene bli tykkere, lengre, saftigere og sterkere ....Til slutt tar røttene som har spredd seg som ild i tørt gress over hele makten, og sharialover er de gjeldende lover i landet vårt. Tørr du virkelig vente så lenge før du fjerner denne infiserte roten av djevelskap ?

.

12.06.2017. Hvorfor bruke ordet muhammedanisme i stedet for ordet Islam ?

islamic calligraphy art
Licensed from: vector1st / yayimages.com

Ordet muhammedanisme er nøytralt. En kan mene hva en vil om Allah da. Det er en enorm fordel. Å omdefinere ordet Allah til en avgud enkelte trodde på før Muhammeds tid, for deretter anklage noen for for å tilbe denne avguden, er en klassisk stråmann der en tillegger andre meninger de ikke har. Det blir som å feilaktig omdefinere ordet liberalisme til rasisme og så på dette grunnlag anklage alle som kaller seg liberalister for å være rasister! Månegudhypotesen er fordekt rasisme mot arabere siden samtlige arabiske kristne bruker ordet Allah om Gud. Dette forklarer perfekt hvorfor nettopp kristensionister er de fremste til å spre denne ideen da de vil støtte det jødiske bibelske folk, og arabere anses som en fienderase..Å bruke månegudhypotesen er livsfarlig! Dessverre er denne hypotese totalt dominerende blant kristensionister.

 

Måneguden Allah og den kristne Guden vår.....

Jeg vil se bevis på at måneguden finnes, før jeg tror på " han ". Gud = Allah på arabisk = Gud og Allah er dermed den samme Guden. Muhammedanisme er en totalitær ideologi forkledd som religionen islam. Islam betyr å underkaste seg en Gud. Islam ordet kommer til å rasere vesten. Denne løgnen er muhammedanismens beste våpen og vesten har ingen sjanse, nettopp fordi en totalitær drapsideologi er FORKLEDD som en religion. Folk flest ser ikke dette, for hjernen vår er innrettet med at det vi lærer som barn og unge som en sannhet, det bare ER sånn. Helt til en virkelig ønsker å sette seg inn i og forstå et større bilde av det hele. Tror det gikk nesten et år før jeg så denne viktige sammenhengen her. Og jeg skal innrømme at det var en som så potensialet i meg, selv om jeg var sint, benektende og jeg  til og med kalte denne personen for psykopat som aldri kan innrømme feil, som ikke ga meg opp, før jeg forstod hele bildet her ;-) Ikke ti ville hester vil fått meg til å endre denne oppdagelsen min, etter at jeg forstod denne viktige sammenhengen. De kristne verden over går muhammedanismes ærend med å snakke om måneguden Allah ( = Gud ) En religion i seg selv kan ingen ta fra mennesker. Den er i utgangspunktet privat. En Gudstro, som jo er en tro, er en privatsak, ingen VET om Gud finnes nemlig. Det er ikke jeg som har bestemt at religion er en tro! Sannheten er at det her ikke er snakk om en religion! Det er snakk om en totalitær drapsideologi som går for VERDENSHERREDØMME ! VÅKN OPP !

Hvorfor har penger og makt betydning når du er død ?

 

Vi er inne i det som mange vil påstå er endetiden.... Det er mye som kan tyde på det....Verden har gått av hengslene... Det kan virke som om det som virker logisk, faktisk viser seg å være helt ulogisk....Det som er hevet over enhver tvil er at muhammedanerne, altså de som oppriktig tror på muhammeds lære (hadit) og koranen, har et mål for øyet : Verdensherredøme. IS påstås blant de politisk korrekte, å ikke ha noe med Islam å gjøre.... IS er livsførsel nettopp etter det som står i Koranen og Hadith. Verden skal Islamiseres, og våre politikere er utrolig nok på muhamedanerne sin side. Det er både skremmende og uvirkelig. NWO Nye verdensordenen skal snu opp ned på hele menneskeheten. Det største spørsmålet er HVORFOR ?! Det handler om makt og penger mener mange.... Men jeg forstår fortsatt ikke hvorfor penger og makt er av betydning når menneskeheten er borte? Kan noen gi meg et godt svar på det?

 

 
 

Takknemlighet.Så frisk blir jeg aldri da ;-) 

Det er deilig å kjenne på takknemlighet. Takknemlighet over ting en stort sett tar som en selvfølge. Jeg fryktet det verste, og som den  " dramaqueenen " jeg kan være i mitt indre til tider, trodde jeg minst jeg måtte ha to mnd. sykemelding og et halvt år forbud mot å gå tur. Jeg så for meg at jeg kom til å trille ut dørene her om morgenen på veg til jobb med krykkene mine til høsten, og antakelig måtte jeg bygget ut inngangsdøra for i det hele tatt å komme frem... Jeg er nemlig over gjennomsnittet glad i mat og godsaker. Sunn på bunn og usunn på toppen, for det sunne gjør meg så aldeles ikke mett ! Om en ikke får bevege seg, både kjedespiser en mer og blir enda mer sulten. Og tenk om jeg ikke en gang kunne gått tur ? Jeg har de siste dagene lengtet etter å gå tur....kjenne vinden i håret.... kjenne duftene av våt jærsommer langs lange sletter av nydyrket gress. Se kyr og ungdyr på beite... sauer med lam som breker mot deg som om de aldri har sett folk før....Nydelige hester som koser seg i solen, ofte med føll hakk i hel.... Kjenne på frihetsfølelsen av å bo langt ute på landet, kanskje bare møte en bil eller to, og er en riktig heldig har en hele Kongeveien for seg selv....En kan se langt utover havet... der er en seilbåt...kanskje et cruiseskip dukker opp.....du hører vinden ule mellom steinene, og bølger som slår inn mot land...Kanskje noen måkeskrik eller var det en vipe ?...

Jeg er dypt takknemlig for at jeg fikk beskjed av fysioterapauten i dag, at jeg trolig er så godt som ny etter 3 - 4 trykkbølgebehandlinger, og at jeg kan gå tur om det ikke gjør altfor vondt. Jeg er så takknemlig over ikke å få beskjed om å holde meg i ro, og at gåturer var forbudt. Noen ganger må en få noen vekkere for å se hvor inderlig heldig en er for å være frisk og rask på det jevne. Har en ikke helsen, hva har en egentlig da ? 

 

 

 

Allah betyr Gud på arabisk.

Allah brukes både i Bibelen og Koranen som arabisk ord for Gud. Samtlige arabiske land som bruker ordet Allah definerer Allah som skaperen av alt som eksisterer (bortsett fra seg selv). Koranen omtaler både Abraham (2:132, 3:67), Moses (10:90) og Jesus (5:45) som rett-troende. I Koranen 29:46 til kristne og jøder skrives det at "vår Allah og deres Allah er en" (dvs. den samme guden). Kun dersom en ikke bare påstod men definerte rent språklig at Allah var noe annet enn "skaperen av alt", ville det vært grunnlag for å hevde at det var en avgud som muhammedanerne tilba. De som kun sier de tilber noe klart definert som "skaperen av alt" tilber per definisjon ingen avgud, selv om de tillegger Gud egenskaper basert på falske påstander. Selv om noen tillegger Gud å ha hatt menneskekropp fra bibelske historier slik nesten alle jøder og kristne gjør, så endrer det ikke hva Gud faktisk er definert som og derfor er. Gud (arabisk Allah) kan derfor aldri gjøres til noe negativt uansett myter og løgner framsatt. Før Muhammeds tid ble Allah oppfattet som den høyeste guden av flere guder, og enkelte mente Allah var en månegud. Denne forestillingen eksisterer ikke i Muhammeds lære, og det er faktisk skrevet i Koranen 41:37 at en kun skal tilbe Allah og ikke sol eller måneguder. Å omdefinere ordet Allah i Koranen til en avgud enkelte trodde på før Muhammeds tid, for deretter anklage dem for for å tilbe denne avguden, er en klassisk stråmann der en tillegger andre meninger de ikke har. Det blir som å feilaktig omdefinere ordet liberalisme til rasisme og så på dette grunnlag anklage alle som kaller seg liberalister for å være rasister!

Hvor mange ikkeregistrerte Moskeer har vi i Norge ?

Jeg har undersøkt litt, snakket med alle kommuner i Rogaland, Fylkesmann, Brønnøysundregisteret og Kulturdepartementet.....Jeg har kommet frem til at det er 12 registrerte Moskeer i Rogaland. Siden det er religionsfrihet i Norge er det ingen påbud om å registrere enhver Moskee, om de ikke da søker om statstøtte for driften. Det er viktig å få frem at Moskeene predikerer en totalitær ideologi forkledd som religion slik at vi får oversikt over hvor utbredt denne "misjoneringen " er i landet vårt. Det er en viss fare for at de mest ekstreme Moskeene får støtte fra utlandet, for eksempel ekstreme regimer som Saudi- Arabia som har sharialover som styrende politikk i landet. Hvilken oversikt har Staten Norge over disse Moskeene tror du ? Ingen som helst oversikt.  Ingen styrende organer i Norge vet hvor mange slike Moskeer som finnes i Norge! Dette er en skremmende, men sann virkelighet vi omgir oss med. De som styrer landet, som skal være folkets trygghet har INGEN som helst oversikt over hva som skjer i de trolig mest ekstreme Moskeer i Norge, nettopp fordi Moskeene rett og slett er mer eller mindre hemmelige. Vi er nødt til å få frem at det ikke er snakk om religion, men en totalitær ideologi forkledd som religion. Vi kan jo umulig ha ideologifrihet i Norge ? Det er jo livsfarlig! 

Kjære alle sammen. Vi kan ikke lenger sitte stille og se på hva som skjer med landet vårt. Vi kan ikke ødelegge fremtiden til våre etterkommere. Vi kan ikke vinne over terror med kjærlighet, toleranse og rose tog.  Blomsterhandlere gjør selvsagt god butikk etter terror, bolighaier tjener penger på høy innvandring, Det er alltid noe som kan vris positivt ut av enhver situasjon. Men vi må tenke på helheten... Vi må stoppe denne krigen vi allerede er en del av.... Vi må sette hardt mot hardt.  De som ikke oppgir sitt  " trossamfunn ", bør bli straffeforfulgt om dette blir oppdaget. Såkalte " trossamfunn " er ofte et skalkeskjul for  planlegging av kriminelle handlinger og terror. Vi lever i en veldig farlig tid, INGEN har full kontroll over hva som skjer i landet vårt, sånn det nå fungerer. Dette må endres omgående. I Moskeer i Norge bør det i det minste være krav at det skal predikeres på norsk. Politi i sivil bør jevnlig sjekke hva som foregår i Moskeene, og gi beskjed til myndighetene om det er brudd på menneskerettigheter innad i Moskeene. 

Viktig beskjed til alle muslimer bosatt i Norge

Moskeer må stenges og Koranen må forbys!  Muslimer som tar avstand fra terror må komme frem og SI DET !  Ikkepraktiserende muslimer er i samme situasjon som oss, nesten da. De kan skjule seg bak at de er " muslimer " og unngå å bli drept av muhammedanere/ islamister av den grunn. Men muslimer som ønsker frihet og demokrati har samme plikt til å kjempe for nettopp friheten som oss etniske nordmenn, om de ønsker å bo og bli integrert i samfunnet vårt.  Mange muslimer som kommer fra krig og elendighet er selvsagt glade for å ha kommet til et " fredelig " land, og ønsker for alt i verden å ha det fredelig. Men kjære ikkepraktiserende muslimer : DERE AV ALLE MÅ STÅ FREM NÅ ! Vi trenger alle ikkepraktiserende muslimer sammen med oss i kampen mot radikal islamisme/ muhammedanisme. Dere kan sitte på veldig viktig informasjon som kan redde fremtidige offer for terror...dere har etterkommere som fortjener å leve i fred og frihet på samme måte som vi har det. Etterkommerne er jo det viktigste vi har,  sant vel ? Ex- muslims of Norway er våre viktigste allierte. Det er muslimer eller eksmuslimer som har forstått at FRIHETEN MÅ KJEMPES FOR. Handling må til. Det nytter ikke å snu det andre kinnet til mot terror. Dette gjelder også dere såkalte kristne. Slutt å snu det andre kinnet til. Kjemp for alt hva du har kjært !  Vi må stå sammen mot terror, men det nytter ikke med sjokkerte politikere og rose tog !

Ap - politiker Sahfana M. Ali har vakt oppsik med å tilføre hijab til den norske bunaden.

Denne ble refusert av Stavanger Aftenblad. Det viser hvordan ytringsfriheten blir kneblet i Norge i 2017. En politiker som faktisk skal være med å bestemme hvordan samfunnet vårt skal være, gjør seg selv til offer. Det er ikke bare serien SKAM som er blitt skammelig pga. politisk agenda og hjernevask, skammelige er jammen AP politikere også blitt tydeligvis.....                                                                                                                          

Grenseflytting med politisk agenda

Av Christian Paaske

 

AP-politiker Sahfana M. Ali vil flytte grenser. Hun har vakt oppsikt med å tilføye hijab til den norske bunaden. Det ga henne avisoppslag og mye oppmerksomhet i sommervarmen i fjor. I 17.mai toget i år viste hun fram denne originale vrien på norske bunadtradisjoner til begeistring og forargelse. Noen hyller dette som uttrykk for ytringsfrihet og en modig kvinnes selvstendighet, helt i nasjonaldagens ånd. For andre er bunad og hijab en frontkollisjon. For dem er dette en politisk markering og en provokasjon.

 

Bunad og hijab er forskjellig

Bunad er en festdrakt for å fremheve kvinnens skjønnhet. Intensjonen med hijab er det motsatte. Hijab kommer fra en æreskultur hvor det å være kvinne i seg selv ofte er skambelagt og med lavere sosial og juridisk status enn mannen. Hun representerer en farlig seksuell fristelse og må derfor dekkes til. Moderat med hijab hvor håret skal skjules, mer ekstremt og frihetsberøvende i heldekket niqab eller burka. Kvinner kan bruke hijab av andre grunner. Særlig i Vesten forsøkes hijab å omdefineres til en mote og uttrykk for kvinnefrigjøring, selvstendighet og religionsfrihet. I følge undersøkelser bruker likevel størstedelen av muslimske kvinner i Europa hijab av frykt og tvang.

 

En trussel mot ytringsfrihet

Den andre grensen Sahfana M. Ali vil flytte er mer oppsiktsvekkende. Hun politianmeldte Merete Hodne for hets fordi hun hadde lagt ut på Facebook et bilde av henne iført bunaden det gjaldt påført teksten: "Dette er et hån mot vår norske kultur. Styr unna Embla bunader om du er motstander av dette." Oppfordringen til boikott av butikken får stå for hennes regning, men er ikke ulovlig. Utsagnet at hijab er et hån mot norsk kultur er legitimt. Det uttrykker en mening. Det er kritikk av hva hun mener er et kvinneundertrykkende klesplagg og ikke et personangrep. Det var merkelig at dem som virkelig la ut sterkt hatefulle kommentarer på Facebook for groteske til å bli gjengitt her, ikke ble politianmeldt. At Merete Hodne ble utvalgt kan ikke være annet enn politisk motivert av å ville kneble en kritiker av politisk islam.

At Hodnes ytring skal kvalifisere for hets og dermed hatkriminalitet er en alvorlig misforståelse av ytringsfrihet. At saken i det hele tatt ble tatt på alvor av politiet viser at det allerede er flyttet grenser. Når et ord som hatkriminalitet er blitt del av språket og at kritikk mot religion og spesielt islam er i ferd med å bli kriminelt er ytringsfriheten ikke lenger den samme.

I islam er ofte en krenkelse definert forskjellig enn i vestlig kultur. En krenkelse er ikke et spørsmål om en uttalelse er sann eller ei, men om noen føler seg krenket. Med en slik relativ standard og selvdefinert rett til å føle seg krenket, går det raskt konkurranse i krenkelse. Saken avgjøres vanligvis med den som kan utvise størst forurettethet, oppfarenhet, aggresjon og utøvelse av makt. Denne holdningen er nå også på vei inn vårt rettssystem. Grensene Sahfana M. Ali vil flytte i forhold til bunad vil hun tydeligvis også flytte i forhold til ytringsfrihet.

 

En politisk strategi

Sahfana M. Ali vil ha det som ligner på islamsk standard for krenkelse og teste dette i forhold til norsk lov. Derfor går hun ikke etter dem som virkelig krenker henne, men av en som uttrykker en mening. Det er vanskelig å se at hun ikke har en politisk agenda av å fremme islamske politiske og religiøse verdier i sterk konflikt med demokratiske friheter. Hun er politiker og må forventes å tenke som en politiker. Det må også forventes at hun spiller på lag med det partiet hun tilhører og at hennes utspill føyer seg til APs øvrige sjarmoffensiv overfor islamske velgere. Saken lukter politikk lang vei og er ingen uskyldig offerhistorie. Det virker mer som et utrykk for en kynisk og farlig grenseflytting svært mange i det norske samfunn vil betakke seg for.

 

 

Kjønnslemlestelse

 

Sammen i kampen mot kjønnslemlestelse - YouTube

Video for You tube video kjønnslemlestelse

▶ 4:17

https://www.youtube.com/watch?v=V-ztaosiugU Dette fant jeg under HRS på nett før facebookverden tok over det meste.  Det er skremmende å se hvor lite som er blitt gjort, og hvor lite vi har kommet i kampen mot kjønnslemlestelse i Norge. Hvorfor kommer ikke jordmødre mer på banen og snakker høyt om dette grufulle altfor mange jenter og kvinner opplever i Norge i dag? Hvem skal ta ansvar for dette barbariet som fortsatt skjer med uskyldige jenter i blant oss ?!

 Skammer seg over å ha hjulpet mor med kjønnslemlesting

13.02.07: Menn deltar også i kjønnslemlesting, som medhjelpere. "Vi menn må være med på å si nei til denne skammelige tradisjonen," sier om Hassan Abdallah fra Somalia, til Dagsavisen.no.Han bærer på en skam, en skam over at han som 16-åring måtte holde søsteren sin fast mens moren foretok omskjæringen. Nå står han frem, og vil ha flere menn til å si nei til den forferdelig tradisjon som det omskjæring av kvinner er. Både Hassan Abdallah og søsteren dro fra Somalia på nittitallet, og han er takknemlig for at hun snart 20 år senere ikke har lagt ham for hat for hans deltakelse i hennes omskjæring.

"Omskjæring er en gammel tradisjon, en skammelig tradisjon som vi ikke bør holde i live her i Norge," sier Abdulkadir Muhammed. Muhammed forteller at moren hans i Somalia hele tiden spør om når barnebarna hennes skal bli omskåret. "Jeg har to døtre på seks og 13 år. Men de skal ikke omskjæres uansett hva slekten i Somalia mener," sier han.

 


Jenter ned i tiårsalderen åpnes på Ullevål

12.02.07: Kvinnesenteret på Ullevål får stadig nye og flere henvendelser av jenter og kvinner som er utsatt for lemlesting. Hele 130 omskårne kvinner blir hvert år åpnet på kvinneklinikken på Ullevål ved operasjon, melder NRK.no. Flere medier har de siste dagene satt søkelyset på saker som omhandler omskjæring av jenter som er norske statsborgere, om de er ute av landet eller i Norge. Dagsavisen.no skriver blant annet at jenter helt ned i 10-års alderen får åpnet underlivet sitt ved operasjon. En operasjon som er til stor hjelp for jentene når de først har blitt lemlestet.

Det virrer rykter i somaliske, etiopiske, eritreiske og gambiske miljøer i Norge om at turnerende omskjærere fra Afrika kommer til Norge på turistvisum for å omskjære små jenter her i det skjulte. Jordmor Sara Kahsay ved kvinneklinikken bekrefter dette i Dagsavisens artikkel. Hun mener både helsepersonell og lærere må gjøre mer for å varsle hvis de frykter at noen er i fare for å bli omskåret eller har blitt omskåret. Helsepersonell, lærere og andre har avvergelsesplikt ved mistanke i slike tilfeller, en plikt som ingen så langt har benyttet seg av.

Statsråd Karita Bekkemellem vil be Regjeringen vurdere å innføre en helsesjekk av mindreårige jenter for å avdekke omskjæring, men hun har foreløpig ikke flertallet i regjeringen med seg på et slikt tiltak. Da er det i alle fall godt at hun har støtte hos VGs leder.


Kjønnslemlestelse er kjønnsvold

08.02.07: Saken om fire år gamle Enaam har bidratt til å sette kjønnsvold på dagsorden. For ett år siden blødde hun ihjel etter at hun ble omskåret av en gammel fødselshjelper med dårlig syn. Kampen mot lemlestelse av jentebarn går særdeles sakte selv om det er nok av enkeltsaker å ta tak i. Ingen i rettssamfunn bør la seg forlede til å tro at fjerning av små jenters ytre kjønnsorganer er noe annet enn seksuelt forankret, brutal vold, hevder Aftenposten i dagens lederartikkel

Dette er artikler fra 2007. Hva har egentlig endret seg siden den gangen ? Ingen verdens ting !? Det er lettere å lukke øynene for det som ikke skjer oss selv.... Men er det moralsk riktig å lukke øynene for tortur som skjer med jenter bosatt i Norge? Har vi ikke et moralsk ansvar å kjempe i mot dette barbariet, selv om det ikke er et kjekt tema å berøre i det hele tatt? Jeg delte en gang et bilde av en liten jente som lå og blødde og et barberblad lå ved siden av. En kunne bare erindre hva som hadde skjedd.......Reaksjon ??? Joda ! Jeg ble utskjelt på det groveste for...at jeg delte dette grusomme bildet! Ute av øye, ute av sinn er det noe som heter. Altfor mange mennesker i dette landet er noen store egoister! Kanskje på tide at noen og en hver ser lenger enn sin egen nesetipp og tenker litt lenger enn hva en skal ha til middag i dag ?! Handle nå! Gi beskjed om at dette IKKE er greit. Meld fra om dere har mistanke om at en jente står i fare for å bli kjønnslemlestet. Meld fra om dere har misstanke om at en jente har blitt kjønnslemlestet! Er dette for mye forlangt ?!

På blogg pluss toppen som nr. 4 !

Mona Walter og meg. Et av mine aller største forbilder. Opprinnelig fra Somalia, nå svensk og eksmuslim. Følg henne på You tube og facebook. Hun er dyktigere og modigere enn de fleste jeg har møtt.Mitt store forbilde fra Somalia og Sverige <3

Wow ! Dette er gøy :-) Jeg har ikke blogget så veldig lenge, så dette er jo stas! Det som betyr noe her er at vi som virkelig står på for å fortelle om hvor verden er på veg, får lesere og kan bety en forskjell. Det nytter ikke å sitte bak tastaturet å snakke med " likesinnede " som mer eller mindre har  " forstått det " og krangle om benevnelser og om hvor vidt vi kjemper mot en religion eller en totalitær ideologi. Vi må få folk flest til å forstå at det er fremtiden vår som står på spill, og at det er ungdommene våre sin fremtid det står og faller på til syvende og sist. 

Jeg vet at veldig mange av våre såkalte nye landsmenn er flotte mennesker som ønsker å integrere seg i samfunnet vårt på best mulig måte, både for sin egen del og for samfunnet i sin helhet. Det er viktig å ta vare på dem som anstrenger seg for å få aksept i samfunnet, og der er vel de aller fleste enige vil jeg tro. Når jeg sier å anstrenge seg for å få aksept i samfunnet mener jeg ikke at de skal ta totalt avstand fra hele sin bakgrunn og hele sitt opphav. Mye er bra med alle kulturer, og noe i enhver kultur kan være mindre bra. Vi bør ta det beste fra alle kulturer og forene i en felles kultur, nå når vi faktisk er der at det ikke finnes noen veg tilbake. Norge har nå fått så mange innvandrere med norsk statsborgerskap at vi kan ikke unngå at samfunnet blir endret, ikke minst over tid. Jeg personlig er ikke redd for endringer, ikke om de blir til det bedre vel og merke. Jeg har flere bekjente fra andre land og kulturer, jeg synes det er veldig spennende, så lenge det ikke er noe som kan være farlig for meg og mine etterkommere, ikke minst. Mange afrikanere for eksempel er mer  " sultne på livet " er mitt inntrykk, enn mange av oss litt tilbaketrukne og ofte skeptiske etniske nordmenn. Mange afrikanere jeg har møtt har nok litt mer avslappet forhold til tid. Tiden går ikke, tiden kommer på en måte, selvsagt ikke alle, og fargen har i det minste ikke noe å si, for adopterte afrikanere for eksempel er jo som alle oss andre etniske nordmenn. Men det er helt klart at vi kommer fra helt forskjellige kulturer her. Da er det viktig å lære våre nye landsmenn og kvinner at mye av grunnen til at vi har det så materialistisk bra som vi har det, er nettopp fordi vi har en moral her i landet på at for å nyte må man yte. Vi må rett og lett stå på, og det må også våre nye landsmenn og kvinner, om de vil ta del i alle godene vi har i landet vårt. Om mange nok bare nyter og få yter vil alle godene på sikt forsvinne for de fleste av oss. 

Det viktigste vi kan gjøre for Europas fremtid nå er etter min oppriktige mening først og fremst å stenge alle moskeer som driver med hjernevask på muslimske barn og ungdommer, nekte bidrag og pengestøtte til barn som blir  flyttet til opphavsland for å forhindre at de blir for vestlige, innføre hel kroppundersøkelse på alle barn for å avdekke/ hindre både kjønnslemlestelse, overgrep og fysisk vold. Forby ekteskap mellom søskenbarn, både for å hindre tvangsekteskap, men også innavl som igjen kan føre til medfødte skavanker, og også lavere IQ faktisk, harde men sanne ord. Ikke betale barnetrygd i det hele tatt til barn som bor utenfor Norge, vi går konk om vi ikke skjerper oss der. Det må også lønne seg å jobbe, ledighetstrygden må ikke være så høy at mange velger å slutte i jobben etter at de har oppnådd norsk statsborgerskap. Listen kunne selvsagt våre mye lengre, men måte på hvor mye folk gidder å lese på en gang.

Jeg vil avslutte med å  si at " islam "  ( = direkte oversatt fra arabisk, å frivillig underkaste seg en Gud ) er en totalitær ideologi forkledd som religion. I 1979 etter den iranske revolusjonen ble det bestemt at muhammedanisme som da var ordet alle i vesten brukte i stedet for islam, skulle byttes ut med ordet islam. Grunnen til det ? Jo, det er så godt som umulig å overvinne en religion, men det er både mulig og helt nødvendig å overvinne en totalitær ideologi, på linje med nazismen, som går for verdensherredømme, og har som mål å utrydde deg og din familie om du ikke konverterer eller blir slave ( dhimmi ) for ideologien og må rette deg etter sharialover ( varierer fra land til land )

 Dagens visdomsord : EN LØGN BLIR IKKE MER SANNHET, SELV OM DE FLESTE TROR PÅ LØGNEN. Husk det.

 

Ruteknusing må en bare regne med om en går mot strømmen tydeligvis.

Etter mye styr i den såkalte hijabsaken, ble salongen min vandalisert med både egg kasting på alle vinduer og det fortsatte med ruteknusing, ikke mindre enn tre ganger. Politiet fant ut hvem som gjorde det, og jeg sa meg villig til å møte gjerningspersonene og foreldre i konfliktrådet, ikke en gang konfliktrådet brydde seg med å ta saken, eller kanskje var det foreldrene som ikke ville?  Vi fant ut at det var ungdommer mellom 15 og 16 år som var gjerningspersoner her. De fleste etnisk norske, og et par - tre muslimske ungdommer. Helg etter helg fikk jeg telefon fra politiet og naboer om at ei rute var gått, midt på natten. Det var selvsagt uhyggelig, jeg visste jo ikke i starten hvem dette var, og det skapte mye ekstraarbeid, og selvsagt kostet det penger. Jeg har forsikring, men forsikringen dekker ikke egenandelen som var på 6000,- pr. vindu. Heldigvis var det en snill person som betalte det ene for meg. Likevel var det jeg som måtte i retten tiltalt for diskriminering for å ha brukt min menneskerett, nemlig nektet å yte service til en person som bærer et symbol som i verste fall sier at jeg skal drepes. Hijab står nemlig for det samme som IS flagg. Jeg ble først dømt i Tingretten til å betale både bot på 10 000,- pluss saksomkostninger. Jeg anket til Lagmannsretten der boten ble satt ned til 7000,- og jeg slapp saksomkostninger. Fra starten av var boten på 8000,-. Dermed ble det det en halv seier i Lagmannsretten, men jeg fikk ikke prøvet saken min i Høyesterett. Kanskje var Staten redd for at jeg skulle vinne ?  Som sagt ble ruteknuserne ikke straffet, men jeg ble. Jeg fikk samlet inn nesten 160 000,-  til rettsakene, og størstedelen er brukt opp på advokater, reise til vitner og nå " nazifrisørsaken " mot Løgnaslaget. En mus har dermed blitt til en enorm elefant av at jeg brukte MIN menneskerett til å nekte å yte PERSONLIG service til min potensielt verste fiende. hadde ikke fantastiske meningsfeller hjulpet meg med innsamlingsaksjon, hadde " hijabsaken " til nå nesten kostet meg 200 000,- i private midler . Det viste seg i tillegg at denne personen som ble nektet behandling av meg, gjorde dette av ren provokasjon, men det er en annen historie. 

En av disse guttene som var innblandet i, eller visste hvem som stod for denne ruteknusingen tok seg også inn i salongen min og skrek rasist og forskjellige skjellsord ved flere anledninger.  Ved et par tilfeller ble det håndgemeng mellom han og et par av  mine mannlige kunder, og jeg ble også trakassert ved tog stasjonen av han og to andre kompiser. Det var utrivelig, selv om jeg aldri var direkte redd. Ved ett tilfelle kom to politibiler og seks politi da jeg ringte og sa at nå er han her, kom! Jeg mente jo ikke at hele bøtteballetten av politi skulle komme, men det gjorde de da. Den muslimske gutten fikk 12 timers besøksforbud, det var det de hadde lov å gi han.... Jeg bestemte meg for å anmelde denne gutten for trakassering og forstyrrelse av privatlivets fred, og gikk til politiet i avhør. Mens jeg satt der følte jeg bare det ble helt feil at han skulle få hele skylden for det en hel guttegjeng hadde våre med på. Greit nok var denne gutten ganske plagsom, og oppsøkte meg nesten daglig en periode, men jeg så aldri hat i blikket hans, jeg så bare fullt av liv og  " rampegutt " som lyste av han. En nydelig gutt var det og, og jeg ble nok nesten litt sjarmert av han til tider, og litt lattermild på en måte... At han gadd liksom....Jeg ba politiet kontakte han, og si jeg ville møte han personlig i salongen min, at jeg kunne forklare han hva jeg stod for, og at vi kanskje kunne komme til en enighet. Et par uker etterpå kom gutten til meg og spurt om å få snakke med meg. Jeg ba han på røyk, visste nemlig at han røykte, og vi hadde en koselig pratestund. Vi ble enige at om det fantes en Gud, noe vi begge var litt usikre på, så hadde vi nok den samme Guden. Han var nemlig muslim, men ikke religiøs, jeg er agnostiker. Nå hilser vi alltid fint på hverandre når vi treffes, av og til stjeler jeg en klem fra han ;-) Han er en god gutt, og jeg ønsker han det beste. Jeg er glad jeg ikke anmeldte han likevel, så han fikk det på rullebladet, men ga gutten en sjanse. Han trodde som mange andre at jeg hatet utlendinger, spesielt muslimer, og jeg er glad han fikk se hvilket menneske jeg faktisk er. Samfunnet vårt er i ferd med å gå av hengslene på mange måter nå, og alt er ikke som det ser ut til ved første øyekast, tydeligvis. 

Det som gjør meg skikkelig forbannet angående ruteknusingen er foreldre til drittunger som ikke lot guttene sine ordene opp. De burde gått sammen og betalt egenandelen til rutene, og i det minste måttet stille opp personlig sammen med foreldrene og bedt om unnskyldning. De kunne eventuelt møtt opp i forliksrådet og diskutert det der, og vi hadde  helt sikkert kommet til en enighet.  Enda går ungdommer forbi salongen min og viser fingeren. Mangel på oppdragelse finnes jammen i de fleste leirer spør du meg. Foreldre som her føler seg truffet : Skam dere! Det er dere som har skylden for dårlig oppdragelse på ungene deres, ungene har tydeligvis ikke lært bedre. 

 

Bloggere som oss blir endelig hørt !

Jeg er så glad over at det endelig er bloggere med mot og innhold som blir hørt. Endelig er forbipolene på blogg.no mest lest i hele Norge. Dette er en blogger som blogger om livet, hun er ikke redd for å gi av den ekte personen Helene Dalland, i tillegg til at hun blogger om alle mulige interessante ting. Hun har forstått hva som er i ferd med å skje i landet Norge, og hun er fullt klar over at den viktigste kampen vi nå står overfor er kampen for en fremtid til våre etterkommere.  Sånn som utsiktene er nå, har ikke våre håpefulle noen fremtid. Det er den harde og brutale sannheten. Det snakkes om svenske tilstander i Norge. Nå er den betegnelsen snart en saga blott, fordi vi nå har " norske " tilstander i Norge. Biler blir satt i brann, folk blir truet med øks på åpen gate en helt vanlig ettermiddag i Norge, etnisk norske blir trakassert om de har miniskjørt, korte bukser og lette topper. "  Berikelsen " forlanger at vi skal dekke oss til i eget land, jenter tørr ikke gå alene hverken dag eller kveld for de risikerer å bli overfalt av gjenger av utenlandske gutter og menn og gjengvoldtatt. Om disse guttene blir tatt får de sjelden dommer på seg, for de dekker over hverandre, og om de blir tatt får de strafferabatt når de er flere. Hatet blir større og større mot alle innvandrere. Mange tror at alle innvandrere er potensielle drapsmaskiner og voldtekts bøller. De største ofrene i fremtiden vil bli nettopp alle innvandrere som blir stigmatisert, i tillegg til våre unge jenter som vil bli mer og mer trakassert av " berikelsen ". Både innvandrere selv, som er etablerte og godt integrert i landet Norge, og oss etnisk norske har en felles kamp å kjempe mot radikal islamisme/ muhammedanisme. Radikale islamister /muhammedanere kan aldri bli integrert i landet vårt, for demokrati krasjer totalt med det som står i Koranen. Muhammedanere har ikke lov å ta vantro  " ikke rett troende muslimer " som venner.  Muhammedanere har også lov å lyve ( taqqiia ) om det tjener  den totalitære ideologien muhammedanisme. Muhammedanisme er en totalitær ideologi forkledd som religionen islam for nettopp å få innpass og rotfeste som religion. En religion er så godt som umulig å bekjempe, en totalitær ideologi, verre enn nazismen både kan og skal bekjempes. Maaaange fiender har jeg fått i alle leirer fordi jeg er så bastant på å snakke om muhammedanisme. Uansett om en står alene med sannheten, blir ikke sannheten mindre sann av den grunn. Kjemp mot en religion og gå på trynet, eller kjemp for den totalitære ideologien og vinn frem med argumenter som holder vann.  " Månegudteorien "  stopper selv, på grunn av manglende bevis. 

EN FOLKEFIENDE, ELLER DET HELT MOTSATTE ?

«Islam er mye verre enn Nazisme? Likevel ønskes Islam og muslimer velkommen med åpne armer?.Forstå det den som kan?»

VG.NO

OBS ! Jeg leser opp gamle facebook innlegg i dokumentaren her, der jeg snakket om muslimer og islam, FØR jeg forstod viktigheten av å skille religion og ideologi fra hverandre.

Ja det kan jeg gjerne spørre om. Jeg befinner meg i en situasjon der jeg blir hatet fra alle kanter.... Jeg vet jeg har satt meg i denne situasjonen selv, og jeg vet det er en helt nødvendig å være i denne situasjonen inntil videre....

Hvorfor tenker du kanskje ?...Jo fordi denne kampen jeg har kastet meg inn i med åpne øyne og armer er såvisst ikke sort / hvit. Denne kampen er som jeg ser den på nåværende tidspunkt så godt som umulig å vinne, og jeg fatter ikke at jeg ikke gir opp. Jeg har denne kampen så til de grader i blodet at om jeg gir opp, er jeg redd jeg blir som en inntørket ørkenrotte uten mål og mening på hva jeg skal ryke meg ut på....Venstresiden hater meg som pesten, fordi de tror jeg at jeg hater andre mennesker. Mange av mine såkalte meningsfeller hater meg fordi jeg nekter å kritisere RELIGIONEN islam, jeg kritiserer den totalitære IDEOLOGIEN muhammedanisme, som DE mener betyr nøyaktig det samme som islam. Religionhistorieker Kari Vogt påstår at muhammedansimen er en foreldet betegnelse på islam. Hvordan kan muhammedanismen være en foreldet betegnelse på islam så lenge islam betyr å underkaste seg en Gud, og så lenge muhammedanismen betyr  Koranen, Hadith ( Muhammeds liv og lære ) / sharialover ? ETTER nettkrigerne i VG tv i 2015 skrev hun at muhammedanisme var et foreldet ord som ble brukt av islamkritikere i stedet for ordet islam.  Hvem andre enn meg hadde offentlig i media brukt det ordet før i løpet av 2000 - tallet ?! Jeg har ikke en eneste gang fått en forklaring fra henne om hvordan hun kan påstå dette. Ikke et eneste bevis, hun nekter å svare på alle henvendelser. Er ikke det litt merkelig av en religionshistoriker som skal sitte på det riktige svaret ? 

Jeg er overbevist om at vi må kalle en spade for en spade, og bruke riktige ord på riktig benevnelse. Det er forskjell på en tro og en ideologi. En tro er noe vi ikke vet håndfast om finnes. Vi har faktisk ikke bevis på det.  En ideologi er noe bevist håndfast. Vi har bevis for at en totalitær ideologi er i ferd med å rasere verden. Vi har bevis for at nazismen var en totalitær ideologi som var i ferd med å rasere verden, men som ble stoppet, nettopp fordi det ble bevist at dette var en totalitær ideologi som gikk for verdensherredømme. Nå MÅ vi stoppe den totalitære ideologien muhammedansisme. Det er ideologien som må bekjempes, ikke menneskene i seg selv. Ble alle nazistene bekjempet ( drept ) ? Må vi bekjempe  (drepe ) alle muhammedanere i verden før vi kan stoppe denne totalitære ideologien ? Vi må forby Koranen og moskeer i det offentlige rom, først da kan de totalitære menneskene lukes ut på det ene eller det andre viset.... Det viset får være opp til andre å bestemme.

 

Jeg tror jammen jeg er en muslim light jeg ;-)

 

 

Jeg tror jammen jeg skal begynne å omtale meg selv som muslim light jeg. Da vil kanskje folk forstå hvorfor jeg mener det er så viktig å bruke riktige begreper når en snakker om religion og ideologi. Jeg får kanskje et riktigere perspektiv på det, og mer forståelse for begreper ... Det er mange som ser på seg selv som kulturkristne. De tror kanskje ikke på en Gud, og hvert fall ikke på at Jesus døde på korset for dine synder. Likevel er landet vårt opprinnelig et kristent land, fra flere århundrer bakover, vel å merke...Nå er det i ferd med å løses opp og det neste kan være at muhammedanismen overtar, det er nemlig ofte ikke godt nok for folk flest å være humanetikere, og ikke tro på noe, om fattigdom eller andre problemer blir fremtredende. Mange trenger en " Gud " å støtte seg til i livet. Så dere humanetikere som hater kristendommen, har nok ikke lettere dager i vente om muhammedanismen overtar. På arabisk direkte oversatt betyr islam å ha underkastet seg en Gud. En muslim har underkastet seg en Gud. Derfor ser jeg på meg selv som muslim light, fordi jeg ser på meg selv som en agnostiker som tror det finnes en god makt (Gud ? ) og en ond makt ( djevelen ? ) for oss alle, men jeg vet ikke. Det er jo faktisk ingen som VET dette, men det er lov å tro. Når den religiøse troen går over til å bli politikk som skal styre samfunnet og bestemme hvordan mennesker skal leve med for eksempel sharialover er det fare på ferde. Da er det ikke bare en religion lenger, som jo egentlig er en privatsak, det blir til et samfunnsproblem som skal bestemme hvordan en tilsynelatende religion skal styre et land. Så lenge vi fortsetter å omtale ideologien som en religion, kommer vi ingen veg. Religion ligger så sterkt i mange mennesker, at å bekjempe en religion er så godt som umulig å få til. Kall en totalitær ideologi for en totalitær ideologi, ikke hjelp dine fiender med å snakke om religion, når du egentlig mener en totalitær ideologi forkledd som religion. Snakker en om religionen islam hjelper vi våre fiender til å spre denne falske religionen som ild i tørt gress. Ser du ikke mønsteret her ? Islam = å underkaste seg en Gud og har ingenting med en totalitær ideologi å gjøre. Da må det i det miste stå radikal islam/ politisk islam / islamisme. Du kan også gjøre som Hege Storhaug å snakke om Mekka og Medina islam, men da må en ha god kunnskap for å forstå hva som menes, helst lese boken " Islam den 11. Landeplage. Snakker en om muhammedanisme finnes ingen som helst tvil om hva som menes. ALDRI . Muhammedanisme = Koranen og Hadith / sharialover. Jeg ser på meg selv som muslim light eller agnostiker om du vil. Jeg tror på noe, men vet ikke helt hva....Det gode og det onde... eller noe.....Det skader ingen....å tro.... INGEN kan vel nektes å ha en tro? ALLE må kunne nektes en totalitær drapsideologi. Muhammedanisme = nazisme. forby praktisering av djevelskapen NÅ!

 

GUTTENE " MINE " BLE OVERFALT AV MASKERTE MENN.

 

" Jeg ble veldig redd da mine tre kamerater falt over ende
Torsdag kveld stormet to maskerte menn Møllehagen på Bryne like før stengetid. Fire av de fem ansatte på jobb ble skutt med el-pistol, men gjerningsmennene tok hverken med seg penger eller alkohol."(Jærbladet mandag 22.5.17)
Beste guttene på Bryne. Noen av dem er kristne irakere som nå bor i Sverige, men jobber i Norge. De pendler, for familiene bor i Sverige. Noen er rumenere, noen polske og noen er etnisk norske. Dette er blitt en arbeidsplass også for " våre " ungdommer. 
Bryne er blitt et bedre sted å være etter at Yonanbrødrene kom til Bryne med Happy Time først som er et elsket sted av alle, spesielt ungdommen vår. Så kom Møllehagen restaurant som er et flott spisested for alle, utenom " rølpen ." Flotte lokaler og fantastisk mat. 
Jeg tenker.... Hvem er det som vil disse menneskene vondt?.... Kan det være noen som ikke liker utlendinger..... ? Kan det være noen som ikke liker at guttene serverer svin i Kebaben ? Da hadde det vel våre mer naturlig at de angrep Happy Time, der de selger kebaben...Kan det være noen som har sett for mye film, og bare et ute etter litt " spennende " virkelighet? Spørsmålene er mange. Ikke minst hos guttene det har gått ut over. Nå må guttene gå med angst når de er på jobb. De har måttet flykte fra et land i krig, hvor spesielt kristne er blitt jaktet på.... Jeg mener at de som har gjort dette bør melde seg, og komme med en skikkelig unnskyldning. Jeg er trist over det samfunnet vi har fått. Det er så utrolig trist at ikke gode ,snille mennesker kan få leve i fred og fordragelighet med hverandre. Da jeg hørte at " guttene mine " var blitt angrepet, var det som om familien min ble angrepet. Jeg er oppgitt og lei meg mest, mer enn sint og forbannet. Hva er det som skjer med oss for tiden ? Hvordan skal samfunnet vårt ende? Jeg håper virkelig at bøbelen blir tatt, så de ansatte på Møllehagen kan slippe å gå redde rundt stengetid.....

" MÅNEGUD " - TEORIEN

 

Nesten alle Koran-kritiske nettsider bygger på hypotesen at Allah er månegud fordi eieren har en skjult agenda der hovedpoenget er å fronte troen på gammeltestamentlig jødedom, og da passer det bra for dem å hevde muhammedanere er avgudsdyrkere mens de selv følger den rette guden. Derfor er de enig med muhammedanere i bruken av ordet Islam og ikke muhammedanisme. Selv om veldig få tror på månegudhypotesen og nesten alle mener Allah = Gud slik alle leksikon skriver, blir det store flertall hjernevasket av kritikere av Koranen til å bruke ordet Islam som de da vil tro betyr Muhammeds lære. Derfor svarer de aldri når de blir konfrontert med at bruken av ordet Islam i kritisk sammenheng forutsetter faktisk månegudhypotesen om de skal tolke de kritiske nettsidene de bruker riktig, da dette ikke stemmer med deres fordommer om hva disse nettsider virkelig bygger på. Ved å fokusere primært på gudstro og ikke ideologi i sin kritikk, støtter alle som bruker ordet Islam om muhammedanismen også opp under den falske ide om at religiøse ideologier primært skal betraktes som religioner (gudstro) og ikke ideologier som er politiske. Dermed dekker de samtidig over at jødedom også er en ideologi og dette gir kristensionister og jøder ekstra bonus på kjøpet med å akseptere muhammedaneres påstand om at Islams sanne lære er Koranen. De Koran-kritiske nettsider som bruker ordet Islam om muhammedanismen er av overnevnte årsaker mye farligere for vestens frihet enn muhammedanere. Det er en ting som er verre enn å støtte ondskap og det er å kjempe imot den med feil argumenter. Metoden å angripe hvilken gud en tror på med å kalle ideologien for Islam, er like idiotisk som å prøve å stoppe muhammedansk innvandring med å hevde at alle ikke-hvite bør drepes.

18.05.2017

I dag er en spesiell dag for hele Norge vil jeg tro. Mor Kari Hilde fikk endelig sønnen sin hjem, etter 8 år i Helvete i påvente av sin dødsdom. Dette skjedde i går, men i dag begynner vel folk å ta det innover seg." Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder " får virkelig perspektiv på en dag som denne. Vi må ta vare på det fantastiske og det utrolige som enkelte ganger skjer, ikke bare sverme om det negative. Alle er vi mennesker og alle gjør vi feil, men uansett om Joshua er skyldig eller ikke har han tatt sin straff og vel så det. Håper han klarer å leve videre uten bitterhet og altfor alvorlige men, og at moren ikke knekker fullstendig sammen etter alle påkjenningene, nå når hun endelig kan roe seg litt ned, og har nådd sitt livs mål. Mye blir til bagateller på en dag som denne, og jeg er sikker på at mye drittkommentarer vil følge med denne hendelsen også. Det finnes nemlig like mye vondt som godt i menneskene mer eller mindre jevnt fordelt, vil jeg tro. Det er ikke rart det er krig i verden med så mye forskjellige meninger og følelser som finnes i folk. La oss ikke glemme å glede oss på andres vegne og la det onde fare så sant det er mulig å gjøre det. Bitterhet og hat er farlig, mens rettferdighet og frihet ofte er umulig eller?....Her vil jeg si at rettferdigheten seiret til slutt . La oss glede oss over det sammen med dem. La oss håpe ikke bitterheten overgår gleden når alt har roet seg.

BUNAD

 

Jeg synes at alle kan gå i bunad. Alle som ønsker en bunad kan gå i bunad. Men bunaden skal være bunad, ikke IS flagg. Derfor er det helt uhørt å gå i bunad med hijab! Skulle bare mangle. En afrikaner kan gå i bunad og en danske kan gå i bunad selvsagt, om de ønsker, det skulle også bare mangle synes jeg. Det mest riktige hadde vel våre om alle hadde bunad etter hvor i landet de kom fra, men nå velger de fleste etter utseende på bunaden og hvilken de liker best. Da er det det samme om en fra NordNorge eller en fra Afrika bruker Rogalandsbunad synes jeg  Bær bunaden med stolthet, men ikke skjende den med tilleggsutstyr. Det er min mening, som ikke nødvendigvis er andres mening.

Flertallet kan ta så skammelig feil....

 

Jeg er inne i en periode der jeg sliter med å holde motet oppe på både den ene og den andre måten. Folk forsvarer de utroligste ting, og jeg sliter med å akseptere det. Folk skal selvsagt få ha sine meninger, som jeg har mine, men det er så utrolig vanskelig å forholde seg til mennesker som støtter opp om ren ondskap. Folk kan bli hjernevasket på de utroligste måter, og med de utroligste ting. Det er ikke alltid at flertallet sitter på sannheten, selv om flertallet ofte får " rett ". Det er jo det samme som om det fatale skulle skje, at AP vinner valget til høsten.... Flertallet har i tilfelle valgt Norges totale undergang, men flertallet tok så skammelig feil !

Islamisme har 200 forskjellige definisjoner. Muhammedanisme har bare en.

Islamisme har 20 ulike definisjoner. Muhammedanisme har bare en. Islamisme kan bety det samme, men er ikke formelt definert slik. Ordet islam her får folk til å tro det er snakk om Koranens lære. Islam betyr direkte oversatt fra arabisk å underkaste seg en Gud. Før vi slutter helt å snakke om islam som en enhet når vi mener hele den totalitære ideologien muhammedanisme / politisk islam / islamisme gjør vi jobben med å spre denne totalitære ideologien alt for enkel for muhammedanerne. Snakk ALDRI om islam når du egentlig mener den totalitære ideologien. Dette må du sette deg inn i for å forstå, for menneskehjernen er ganske " enkel " om den er blitt hjernevasket. En løgn blir aldri en sannhet samme hvor mange som tror på løgnen. Jeg kjører en ufattelig tøff kamp her, men heldigvis så begynner flere og flere å forstå viktigheten av dette. Mange forstår, men er for sta til å innrømme det. Mange hater å innrømme at de er blitt lurte, spesielt de som har våre mest fremtredende i mediebildet i årevis og snakket om islam som om det er en totalitær ideologi.

Kilde : frihetspartiet.net under muhammedanisme.

Dette skulle som innlegg i Norgesavisen, men ble for mektig rett og slett, så jeg deler det på bloggen min i stedet.

 

 

Muhammedanime, Kjønnslemlestelse og Hijab = IS Flagg
 

Vi lever i en tid med masse motsetninger. Det som før var riktig er nå blitt feil. Venner blir fiender, men heldigvis går det også den andre vegen innimellom, der de du trodde var dine fiender, egentlig viser seg å være dine beste venner.

Det foregår så mye i verden i dag, at et enkelt menneske har store problemer med å ta inn over seg og å forstå alt som skjer. Jeg har valgt å konsentrere  meg om muhammedanismen og alt som følger med den. Den nye verdensordenen NWO er den egentlige årsaken til at verden nå går helt av hengslene, men det er en annen sak, og den får andre som har det som spesielt interessefelt ta seg av. 

Jeg forholder meg først og fremst til den totalitære ideologien muhammedanismen som etter revolusjonen i 1979 ble nærmest bannlyst å bruke som benevnelse, for nå var det islam som betyr å undekaste seg en Gud som skulle brukes konsekvent. Det som er oppsiktsvekkende er at ordet muhammedanisme ikke betyr det samme som ordet islam. Likevel skal menneskene overbevises om at disse ordene her har samme betydningen. I ca. 300 år var det muhammedanisme ordet som ble brukt i Europa. Alle snakket om muhammedanere og muhammedanismen. De fleste eldre husker spesielt til navnet muhammedanermisjonen. Muhammedanerne har nemlig alltid våre avhengig av hjelp utenfor. Det finnes nemlig noe ingen andre grupper slår muhammedanerne i, og det er vold, overgrep og drap på sine egne såvel  som sine fiender. Muslimer er muhammedanernes første offer. Om en muslim ikke lever etter de gjeldene regler, det vil si de gjeldene Sharialover i en gruppe eller et land, er det ingen nåde om de aldri så mye ser på seg selv som muslimer. Nazismen var også en totalitær ond ideologi, men rene barnematen om du skal sammenligne den ideologien med ideologien muhammedanismen. I Muhammedanismen har en for eksempel kjønnslemlestelse av jenter og gutter. Helt forsvarsløse barn, til tider babyer blir ødelagt for livet på grunn av foreldrenes barbariske overtro.Den aller verste formen for kjønnslemlestele skjer blant annet i Somalia og Egypt, der nær 100 % av alle jentene blir lemlestet på den mest alvorlige måten. Der blir klitoris og de indre kjønnslepper kuttet tvert av med barberblad eller saks. De ytre kjønnslepper kan også bli fjernet for deretter å plassere en pinne i skjeden slik at det skal være igjen et lite hull til å tisse med, og å få ut menstruasjonsblodet. Denne pinnen blir fjernet når såret som er sydd sammen med fem sting er grodd. Ofte sitter jentene på toalettet lenge fordi det er vanskelig å få ut all urinen fra det lille hullet. Mange har også sterke plager og smerter ved menstruasjon. I tillegg må disse stakkars jentene leve med den traumatiske opplevelsen resten av livet. De blir holdt nede av voksne, ofte voksne de kanskje til og med stoler på. De blir terrorisert uten bedøvelse og det kan ikke beskrives med ord de forferdelige smertene de opplever. Mange blir liggende til sengs en uke, noen får betennelse i såret og ligger og skjelver i feberkramper i tillegg til all smerten som følger med. Dette er hverdagen til millioner av jenter verden over, og dette skjer også på kjøkkenbord her i Norge. det finnes antakelig store mørketall her. Mange blir også sendt til hjemlandet for å bli kjønnslemlestet. 

Som om ikke dette er nok. Hele en kvinnes kropp blir sett på som en vagina i de mest ekstreme tilfeller i muhammedanismen. Håret bør dekkes under Hijab for håret kan vekke begjær hos menn. Til og med små barn ned i 3 års alder kan vekke begjær hos menn, og siden menn ifølge Sharia ikke klarer å styre seg, må kvinner selv ta ansvaret med å dekke seg til, altså være ærbar. 

Nettopp derfor hadde jeg som mann i et vestlig land blitt om mulig enda mer provosert enn jeg i dag blir som kvinne. En hijabkledd kvinne går faktisk i Hijab bokstavelig talt for at du som mann ikke skal bli fristet til å voldta henne. Det er den ene grunnen. Det ville jeg følt sterkt krenkende og diskriminerende om jeg var mann.  Den andre grunnen er at de som ikke bruker hijab eller dekker seg til skal føle seg mindre ærbare og tåle å bli omtalt som hore, løsluppen, vantro osv. av de som dekker seg til for eksempel. Den tredje og kanskje viktigste grunnen til at hijab er så utbredt i dag i hele verden, er at muhammedanerne skal samle seg, de skal føle samhold hvor enn de kommer fra i verden. Tidligere kunne en se på hijaben hvor i verden muslimen / muhammedaneren kom fra. I dag er det en felles hijab slik at de som bruker denne kan føle samhold samme hvor i verden de kommer. Det er jo viktig nå som invasjonen pågår i strie strømmer inn i Europa for eksempel. Det er lettere å erobre et land som en hel gruppe, og da er denne hijaben som ble på moten etter revolusjonen i 1979 et perfekt symbol for denne misjonen. Vi har bare såvidt sett starten, og om denne utviklingen fortsetter vil våre barnebarn bli nødt til å ikle seg Hijab for å kunne gå i fred uavhengig om de er vantro eller ikke. Vi ser dette i dag i både Syria, Irak, Iran  og flere andre steder. Verden blir erobret av den totalitære ideologien muhammedanisme med symbolet Hijab som står for det samme som IS flagg, i rekordfart. 

Ex- muslims of Norway blir i fremtiden Norges viktigste allierte, sann mine ord. Ta godt vare på ex- muslimene våre, og flere vil komme til fremover. Mange muslimer ønsker frihet og demokrati, mange muslimer er offer for den totalitære ideologien muhammedanisme. De er våre venner. Derfor klarer jeg ikke lenger snakke om muslimer som en gruppe om ønsker å ødelegge vårt land. Muslimer har også rett til å tro på en Gud. Vi kan ikke si at du er muslim, så du har ikke rett til å ha en tro. Det kaller jeg i tilfelle diskriminering. Derfor var det så viktig under rettsaken å snakke om muhammedanisme, ikke islam, men det hverken ville eller kunne den norske stat forstå tydeligvis. Å tro på en Gud ( Islam ) er en ting. Å følge en totalitær ideologi ( her :  muhammedanisme ) er en annen ting. Å tro på en Gud betyr Islam på arabisk. og Allah betyr Gud med stor G på arabisk. HUSK dette, ellers kommer vi aldri til å vinne over ondskapens makt.

 

Islam betyr IKKE det samme som muhammedanisme. Derfor er det helt FEIL å bytte ut ordet muhammedanisme med ordet islam.

Islam er arabisk ord for å følge Guds vilje. Dette har språklig sett ingenting med ideologien muhammedanisme å gjøre som i 350 år har vært definert som "muhammeds lære", og medfører ikke en påstand om at han laget læren selv. Muhammedanere har pga. sin maktposisjon i 1400 år krevd enerett på bruk av det arabiske ordet Islam, og siden nesten alle etter år 1980 har ukritisk akseptert slik språktyveri (på samme måte som de også har akseptert nynazisters tyveri av ordet nasjonalsosialisme), har muhammedanere manipulert kunnskapsløse mennesker til å misjonere for det grunnleggende i egen lære når de kaller det for Islam, da dette faktisk er å påstå det er Guds ord og ikke "Muhammeds lære".

Kilde: frihetspartiet.net

Les mer i arkivet » Juni 2017 » Mai 2017 » April 2017
meretehodne

meretehodne

47, Hå

Jeg er det optimale svaret på en ekte Frihetsforkjemper. Jeg kjemper med nebb og klør mot totale ideologier som Muhammedanisme og alt som kan ødelegge tryggheten og friheten for våre etterkommere. Jeg har selvsagt de kjekkeste barna i hele verden, noe heldigvis de fleste av oss har. Hva er viktigere enn å kjempe for det kjæreste vi har ?

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits